ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, (надалі-«Клієнт»), відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” справжнім надаю ТОВ «Кешью» (далі - " Товариство"), згоду на обробку своїх персональних даних у порядку і на умовах, викладених в цій згоді.

 1. Клієнт надає згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цілях:
  • виконання Договору позики;
  • пропозиції продуктів і послуг Товариства;
  • надання знижок і пільгових умов надання позик;
  • обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання позик (позичальників/клієнтів) Товариства;
  • просування послуг Товариства.
 2. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода:
  • автобіографічні дані;
  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • адреса реєстрації і фактичного проживання;
  • місце народження;
  • особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо);
  • громадянство;
  • фотографія документа, що посвідчує особу (далі «Паспорт»);
  • ідентифікаційний номер платника податків;
  • відомості про трудову діяльність, найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу;
  • дані, що стосуються стану здоров’я в межах, визначених законодавством;
  • номер мобільного телефону;
  • адреса електронної пошти;
  • інша інформація, що міститься в документах, наданих Позичальником Товариству (далі - "Персональні дані")
 3. Обробка Персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного Кредитного договору.
 4. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Товариством визначається Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.
 5. Фактом використання сайту Товариства Позичальник/Клієнт підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних надає ТОВ «КЕШЬЮ» згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам і колекторам), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.
 6. Товариство здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.
 7. Справжня згода на обробку персональних даних не обмежена терміном дії.
 8. Наданням згоди на обробку персональних даних зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних Підтверджую, що, я проінформований(а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ціллю обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є ТОВ «КЕШЬЮ» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.
Спасибо, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!
Перезвоните