ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кешью» (далі – Кредитор) офіційно пропонує на умовах даної Пропозиції – оферти, у розумінні ст. ст. 641, 644 Цивільного кодексу України (далі – Оферта), укласти договір про надання коштів у позику у тому числі на умовах фінансового кредиту (далі – Договір) повністю цивільно дієздатним фізичним особам – громадянам України, що проживають на території України (кожна з яких окремо далі – Позичальник) на умовах та в порядку, визначеному даною Офертою, чинними Правилами надання коштів у позику, а також з урахуванням вимог чинного законодавства: Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про захист персональних даних", Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", Закону України "Про електронну комерцію", Закону України "Про електронний документ та електронний документообіг", Цивільного кодексу України та інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини між сторонами Договору.

Публічна пропозиція Товариства набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Інтернет-сторінці Товариства за електронною адресою: https://cashyou.ua, та діє до дати оприлюднення у новій редакції.

Припинення дії Оферти не припиняє дію Договору, укладеного з Позичальником на момент її актуальності.

Документы

  • Название документа
  • Дата обновления
  • Скачать документ
  • Кредитный договор
  • 11.07.2019
  • Правила предоставления кредитов
  • 11.07.2019
Спасибо, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!
Перезвоните